Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Tinguait - nefelínový mikrosyenit, sodalitový mikrosyenit


Minerální asociaci tvoří alkalické živce, nefelin a egirín nebo egirín-augit. Porfyrické vyrostlice mohou tvořit živce i tmavé minerály, nebo pouze tmavé minerály. Struktura základní hmoty (nebo struktura stejnoměrně zrnitých variet) je podřízena množství alkalických živců. Pokud jsou významně zastoupeny živce je vyvinuta struktura trachytická, pokud je jich málo je struktura izometrická, tvořená izometrickými nefeliny a živci. Tyto mohou být doprovázeny jehličkovitým egirínem nebo egirín-augitem. Tinguaity tvoří žíly, složené z nefelinu, draselných živců (bohatých na Na) a malého množství alkalického pyroxen (egirínu).


Nefelínové mikrosyenity mají světle šedou, zelenošedou až šedozelenou barvu. Makroskopicky mají mastný lesk, jsou velmi jemnozrnné až afanitické. Celkově jsou velmi podobné fonolitům.

Vyskytují se variety porfyrické i stejnoměrně zrnité.

Výskyt: V ČR byly popsány nefelin-sodalitové a sodalitové mikrosyenity z žilného doprovodu essexitů z okolí Roztok n.Labem a Velkého Března v Českém středohoří.
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz