Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Porfyrické mikrogabro (gabrový porfyrit)


Barva: Černošedá, až modrošedá.
Textura: Celistvá.
Zrnitost: Jemnozrnná.
Struktura: Porfyrická, struktura základní hmoty holokrystalická.
Porfyrické vyrostlice: Labradorit, někdy i pyroxen nebo amfibol.
Základní hmota: Tvořena bazickým plagioklasem, pyroxenem, amfibolem a magnetitem.
Minerální složení: Bazické plagioklasy (labradorit, bytownit 90-100% z živců), živce alkalické (ortoklas 0-10% z živců) z tmavých minerálů bývá přítomen amfibol a pyroxen, vzácněji biotit, akcesoricky může být zastoupen i olivín.

Výskyt: Tvoří žily nebo okrajové facie gaber. Vyskytuje se poměrně vzácně např. u Pecerad v Posázaví, sz.od Benešova.

Praktické použití: Porfido verde antico je starý název pocházející z období antiky pro gabrový porfyrit s vyrostlicemi augitu a labradoritu v zeleně zbarvené základní hmotě složené ze stejných minerálů. Hornina se vyskytuje v j. Řecku a používalo se jí jako dekoračního kamene na řeckých a římských stavbách.
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz