Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Kvarcmonzogabro


Definice: Spadá do pole 9* QAPF: plutonit s převahou plagioklasu (o bazicitě vyšší než An50) nad alkalickým živcem. Hornina se vyskytuje velmi vzácně, pravděpodobným místem výskytu by mohly být brněnský masiv a středočeský pluton.
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz