Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Monzodiorit


Alkalické živce tvoří 10-35% všech živců, plagioklas o bazicitě nižší než 50% anortitové molekuly. Spadá do pole 9 QAPF diagramu. Nejvíce se mu blíží některé variety hornin ” durbachitové” řady. Odpovídá mu biotit-pyroxenový syenit od Předboře vjv. od Jihlavy v němž plagioklasy tvoří místy téměř 70% ze všech živců. Velmi se jim blíží některé "diority" brněnského masívu v prostoru mezi Kuřimí a Černou Horou.


Monzodiorit s aplitem. JZ od Annenského mlýna, dále podél silnice v údolí Bobravy. Brněnský masív. ČR.
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz