Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Theralit - foidové (nefelinové) gabroPodíl tmavých minerálů v obj. %

Definice: Foidové gabro (starší název nefelínové gabro). V QAPF diagramu oblast 14 - foidové gabro, foidový diorit (foidové gabro plagioklasy An > 50, foidový diorit An < 50). Plagioklas (andezín, labradorit tvoří 90-100% živců), alkalické živce (0-10% živců), foidy, zejména nefelin (10-60% z živců a foidů). Předpony melano- a leuko- jsou doporučovány při obsahu vyšším než 70% a nižším než 30% tmavých minerálů.
Barva: Tmavá.
Textura: Všesměrně zrnitá.
Zrnitost: Hrubě zrnitá.
Struktura: Hypautomorfně zrnitá.
Minerální složení: Světlé minerály: Plagioklasy (andezín, labradorit), foidy (nefelin).
Tmavé minerály: Pyroxeny (augit, Ti-augit, egirín-augit).Mohou obsahovat v malém množství olivín, biotit, alkalický amfibol (barkevikit).
Akcesorie: Apatit, titanit, ilmenit, magnetit.


Tmavé minerály často převažují nad světlými (nefelinem a plagioklasem). Makroskopicky je podobný essexitu, gabru a dioritu.

Výskyt: I z hlediska celosvětového hornina poměrně vzácná. Jsou známé např. z Montany, Skotska a z chibinského alkalického masívu na poloostrově Kola. V ČR se vyskytují jako smouhovité uzavřeniny v alkalických horninách. K tomuto typu patří i theralit popsaný z menšího pně essexitů u Doupova v Doupovských horách.
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz