Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Foidový syenit


Definice: V QAPF diagramu spadá do oblasti 11, doporučený jako nejvhodnější termín pro syenity s foidy. Název foidu lze uvést v názvu.
Barva: Obvykle světlá, různé barevné odstíny (vzácněji tmavší).
Textura: Všesměrně zrnitá.
Zrnitost: Hrubozrnná, nejčastěji středně zrnitá.
Struktura: Porfyrická, hypautomorfně zrnitá.
Minerální složení: Světlé minerály: Alkalické živce (draselný živec s vyšším obsahem albitu, perthitický ortoklas, anortoklas i perthitický mikroklin) + foidy (nefelin, sodalit, nosean, kankrinit, haü yn, leucit), oligoklas (pouze jako podružný minerál).
Tmavé minerály: Alkalické pyroxeny, alkalické amfiboly a biotit.
Akcesorie: Apatit, zirkon, titanit, melanit.
Poznámka: Typická je pro ně přítomnost minerálů obsahujících prvky vzácných zemin např. eudialyt, eukolit, loparit a další Zr a Ti silikáty. Tyto minerály mohou mít i ložiskový význam a jsou zdroji řady vzácných prvků.

Výskyt: Jsou vázány na oblasti alkalických masivů. Zde vystupují s alkalickými syenity, alkalickými granity a případně i bazičtějšími alkalickými horninami či karbonatity. Od syenitů a alkalických syenitů se odlišují přítomností foidů.

V ČR jsou popsány z malého výskytu u Hůrky, u Čisté u Rakovníka a z úlomků ve vulkanické brekcii z Třebenic v Českém Středohoří.

Nejznámější z nich je nefelinový syenit.

Nefelinový syenit. Sedmihradsko. Sbírkový fond katedry mineralogie, petrologie a geochemie.
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz