Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Alkalickoživcový ryolit


Definice: V QAPF klasifikačním diagramu odpovídá oblast 2. Vulkanický ekvivalent alkalickoživcového granitu.
Barva: Světlá, šedobílá, nažloutlá.
Textura: Všesměrně zrnitá.
Struktura: Porfyrická s mikrosymplektitovou, devitrifikovanou nebo hemikrystalickou základní hmotou.
Minerální / normativní složení: Sanidin (bohatý natriem), albit, křemen, alkalický pyroxen, alkalický amfibol, biotit.


     
Alkalickoživcový ryolit. Porfyrická struktura se symplektitovou základní hmotou. Porfyrické vyrostlice tvoří křemen a alkalické živce. Brněnský masiv. Brno-Kohoutovice, za restaurací Lipsko.Schematický nákres M. Gregerová
 
Alkalickoživcový ryolit. Brněnský masiv. Brno-Kohoutovice, za restaurací Lipsko. Porfyrická struktura se symplektitovou základní hmotou. Porfyrické vyrostlice tvoří křemen a alkalické živce. XN. Výbrusová depozita M. Gregerové.


Porfyrické vyrostlice tvoří sanidin (bohatý natriem), křemen, alkalický pyroxen, alkalický amfibol a biotit. Základní hmota je složena ze sanidinu a křemene. Od normálních ryolitů se odlišují hlavně přítomností alkalického pyroxenu a amfibolu.

V paleozoických alkalickoživcových ryolitech převažuje albit nad draselným živcem. Jeho vznik je alespoň částečně spojován s procesem albitizace.

Podobným horninám odpovídá i část "světlých afanitů" metabazitové zóny brněnského masívu. Obvykle mají převahu albitu nad K-živcem, plagioklas (albit-kyselý oligoklas) je zastoupen podružně, neobsahují však ani alkalický amfibol nebo pyroxen, ale pouze biotit.

Výskyt: Byly popsány z ostrova San Pietro (u Sardinie), z Pantellerie (mezi Sicílií a Tunisem), ze Somálska, Etiopie, Oregonu a západního Texasu.

V ČR se vyskytují ve středočeském algonkiu mezi Mníškem a Davlí a v kozohorském pásmu u Nového Knína, na Moravě např. Horní Město u Rýmařova a Zlaté Hory.
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz