Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Tefritický fonolit


Definice: V QAPF diagramu spadá do oblasti 12. Osahuje plagioklasy (10-50% obj. z celkového množství živců), 10-60% foidů (ze sumy foidů a živců).
Barva: Šedá až tmavě šedá (10-20% obj. tvoří tmavé minerály).
Textura: Pórovitá, mandlovcová.
Struktura: Porfyrická.
Minerální / normativní složení: Světlé minerály: Nefelin, haüyn, sodalit a zeolity.
Tmavé minerály: Augit, egirín, hnědý amfibol, biotit.
Akcesorie: Apatit, magnetit, titan-magnetit.


Tefrifonolity jsou horniny převážně porfyrické, obsahují velké póry, které bývají vyplněny kalcitem a zeolity. Tefrifonolity se odlišují od foidových trachytů vyšším procentuálním zastoupením plagioklasů (oligoklasu, andezinu až labradoritu. V porovnání s foidovými trachyty obsahují i více tmavých minerálů (zejména pyroxenů). Foidy jsou mnohem častěji zastoupeny minerály sodalitové skupiny, vzácně je přítomen nefelin.

Výskyt: V ČR byly tefrifonolity popsány v. od Ústí n. Labem, z. od Kamenického Šenova, jv. Lovosic. Mezi nejznámější výskyty patří Kunětická hora u Pardubic, lze vysledovat přechody mezi tefrity a tefrifonolity.
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz