Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Hornblendit (amfibolovec)Podíl tmavých minerálních složek v obj. %


Barva: Černozelená.
Textura: Všesměrně zrnitá.
Zrnitost: Středně až hrubě zrnitá.
Struktura: Panautomorfně až hypautomorfně zrnitá.
Minerální složení: Hlavní tmavý minerál: Amfibol (dosahuje často velikosti až 5cm).
Vedlejší: Monoklinický, rombický pyroxen, biotit, olivín, opakní minerály.
Akcesorie: Titanit, magnetit, pyrit apatit.
Sekundární: Aktinolit (tremolit), prehnit, chlorit, epidot.

Je dalším příkladem monominerální horniny bezživcové, nebo téměř bezživcové horniny, v daném případě výhradně amfibolové. Klasifikace hornblenditů vyplývá z obr. 4.

Výskyt: I přesto, že hornblendity nejsou příliš rozšířené, lze na území ČR uvést několik jejich výskytů. V metabazitové zóně brněnského masívu tvoří xenolity spolu s gabroidy v dioritech (Brno - Kohoutovice, Brno- Bystrc, Závist, Milonice, Bosonohy u Brna atd.). Dále byly popsány z Petrovic jz. od Rakovníka, od Dlouhého Pole v. od Benešova, z Kojetína jv. od Milína na Příbramsku a z Orlovice jv. od Kdyně.Obr. 1 Panautomorfně zrnitý horblendit. Amfibol, bastit, magnetit, chlorit, epidot a klínozoisit, vzácně plagioklas. Brno - Kohoutovice. Metabazitová zóna, brněnský masiv
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz