Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Komatiit


Definice: Ultramafická výlevná hornina s typickým vysokým obsahem MgO (> 18%, při přepočtu na bezvodý základ), vysokým poměrem CaO/Al2O3 (> 1) a velmi nízkým obsahem alkálií (< 0,9% K2O). Obsahují 20-35% modálního olivínu (10-30% normativního olivínu). Většina z nich má typické normativní složení bazaltu s obsahem normativního plagioklasu vyšším než 15%. Podle obsahu SiO2 a MgO je v nich vyčleňují dvě variety komatiity (vysoce hořečnaté bazalty) a boninity (vysoce hořečnaté andezity).
Barva: Tmavá, černošedá, černozelená.
Textura: Polštářová.
Struktura: Porfyrická - spinifexová.

Poznámka: Je charakterizována především chemickým složením


Obr. 1 Komatiit. Struktura spinifexová (Dietrich et al. 1981)

Obr. 2 Komatiit. Sbírkový fond katedry mineralogie, petrologie a geochemie PřF MU Brno. 1N. Foto M. Gregerová
Obr. 2 Komatiit. Sbírkový fond katedry mineralogie, petrologie a geochemie PřF MU Brno. XN. Foto M. Gregerová

Pro komatiity je charakteristická spinifexová struktura. Porfyrické vyrostlice olivínu a pyroxenu jsou roztroušeny ve sklovité základní hmotě. Z opakních minerálů je přítomen chromit. Vyrostlice mají tvar protáhlých až stébelnatých kostrovitých krystalů, které dosahují až dm délky.

Výskyt: Komatiity jsou nejčastěji popisovány z oblastí starých štítů (Jižní Afrika, Kanada, Austrálie). Tvoří lávové proudy malých mocností v oblastech bazaltického vulkanismu.
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz