Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Kvarcmonzonit


Definice: Představuje v české terminologii název téměř nepoužívaný. Je však velmi pravděpodobné, že při striktním dodržení všech kritérií, by se mohl být zastoupen v horninové asociaci dioritoidních hornin např. brněnského a dyjského masivu.
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz