Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Augitit


Definice: V QAPF Streckeisenově diagramu spadá do pole 16 (ultramafititů) spolu s melilitity a pikrity. Existují přechody do leucititů i melilititů
Barva: Černá, přeměněné jsou zelenočerné.
Textura: Masivní, pórovitá, mandlovcovitá.
Struktura: Porfyrická, základní hmota sklovitá (případně mikrolity augitu, magnetitu, plagioklasu).
Minerální / normativní složení: Augit + sklo, augit + sklo + leucit + nefelin; akcesoricky magnetit, plagioklas, amfibol.

Leucitový augitit. Těchlovice u Děčína. 1N.
Leucitový augitit. Těchlovice u Děčína. XN.

Jemnozrnná hornina vyznačující se tím, že vedle porfyrických vyrostlic tmavých minerálů obsahuje sklo, nebo se základní hmota skládá z drobných jehliček augitu a skla. Sklo zastupuje světlé minerály a může mít dost variabilní chemické složení.

Výskyt: Augitity nejsou příliš rozšířené. V ČR se vyskytují v Českém středohoří mezi Roudnicí a Mšenem, Chlum jv. od Děčína, v Doupovských horách jsou vzácné (vrcholy Špičáku západně od Kadaně) a dále tvoří Kopečské vrchy s. od Odolené Vody, s. od Prahy.
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz