Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Melilitit


Definice: Efuzívní hornina složená z melilitu a augitu, obsahuje-li více než 10 % olivínu jde o olivínový melilitit. V případě, že je zastoupen melilit méně než 10% z objemu horniny jde augitit (případně jinou varietu tvořenou monoklinickým pyroxenem, melilitem, + olivínem a sklem). Přibýváním foidů vznikají přechodné členy k nefelínitům, leucititům a pod.


Melilitové horniny se děli na:
intruzívní melilitolity;
extruzívní melilitity.


Melilitové horniny, které mají obsah melilitu vyšší než 10%, ale nižší než 90% jsou nazývány jako melilitové nefelínity, leucitity a pod. Pokud obsah melilitu je nižší než 10% jde o nefelínit s melilitem.

Výskyt: Vystupují s efuzívními horninami alkalické řady. Žíly melilititů byly popsány od České Lípy
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz