Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Bazanit


Definice: Podle QAPF klasifikace efuzívní ekvivalent theralitu (oblast 14). Obsahuje plagioklasy (labradorit, bytownit; 90-100% z živců), alkalické živce (0-10% z živců) a foidy (nefelin, leucit, sodalit, haüyn, nosean, analcim 10-60% z živců a foidů). Olivín je zastoupen více než 10% obj.
Barva: Tmavě šedá, šedočerná až černá.
Textura: Masivní, pórovitá.
Struktura: Porfyrická, porfyrické vyrostlice někdy poikilitické, základní hmota hemikrystalická.
Minerální / normativní složení: Světlé minerály: Plagioklasy (labradorit, bytownit), alkalické živce (ortoklas), foidy (nefelin, leucit, sodalit, haüyn, nosean, analcim), natrolit.
Tmavé minerály: Olivín, augit, egirín, diopsid, melanit.
Akcesorie: Apatit, magnetit, titan-magnetit, pyrhotin.

Podle přítomného foidu jsou rozlišovány: nefelínový, leucitový nebo nefelin-leucitový bazanit.

Porfyrické vyrostlice tvoří nejčastěji olivín a augit. Drobné vyrostlice jsou obklopeny afanitickou základní hmotou složenou z nefelinu (leucitu nebo minerálů sodalitové skupiny), plagioklasu i tmavých minerálů (především augitu). Foidy mohou tvořit i porfyrické (poikilitické) vyrostlice. Amfiboly a biotit jsou vzácné, obvykle přeměněné. Většina bazanitů je alterovaná. V pórech se objevují zeolity a kalcit. Olivín je pseudomorfován minerály serpentinové skupiny, foidy a živce zeolity. Augit v leucitových bazanitech může dosahovat až cm velikostí.

Výskyt: V ČR se nefelínové bazanity vyskytují v Českém středohoří, zejména v. od Ústí nad Labem, menší výskyty jsou v Tepelské vysočině (Bochov u Karlových Var). Leucitové bazanity nalezneme v Doupovských horách a téměř v celém území Českého středohoří, především v širším okolí Milešovky (zejména jz., sv.). V oblasti kolem Milešovky se vyskytují silně pórovité leucitové bazanity, které snadno zvětrávají a rozpadají se. Z nich se pak lehce získávají (obdobně jako z tufů) dokonale omezené, krátce sloupečkovité, augity.


Popsány byly z Kanárských a Azorských ostrovů, z Madeiry a z jižní Itálie (např. Vesuv).

Leucitový bazanit. Porfyrické vyrostlice tvoří olivín, v základní hmotě je drobnější leucit. Místy se objevuje egirín. Základní hmota je mikrokrystalická. Dobná.
Leucitový bazanit. XN. Dobná.
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz