Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Fonotefrit - Fonobazanit


Definice: V QAPF diagramu zaujímají oblast 13. Obsahují plagioklas (oligoklas, andezín nebo labradorit, 50-90% z živců), alkalické živce (sanidin a ternární živce 10-50% z živců) a foidy (10-60% z živců a foidů). Jde o efuzívní ekvivalenty essexitu (foidového monzodioritu, foidového monzogabra). Ve fonotefritu je olivín přítomen do 10% obj., ve fonobazanitu více než 10% obj. Tmavé minerály mohou být zastoupeny do 60% obj.
Barva: Tmavší šedá.
Textura: Mandlovcová.
Struktura: Porfyrická.
Minerální / normativní složení: Světlé minerály: Nefelin, analcim, leucit, haüyn, sodalit a zeolity.
Tmavé minerály: Olivín augit, egirín, hnědý amfibol, biotit.
Akcesorie: Apatit, magnetit, titan-magnetit.


Obr. 1 Leucitový fonotefrit. Struktura ocelární. Porfyrické vyrostlice tvoří pyroxen augit a drobnější leucit. V základní hmotě se spolu s nimi vyskytuje plagioklas. Niedermendig.

Ubýváním foidů přecházejí fonotefrity do andezitů s foidy a fonobazanity do bazaltů s foidy.

Fonotefrity i fonobazanity jsou horniny poměrně vzácné. Fonobazanity byly popsány jz. od Podmokel, jv. od České Kamenice a sv. od Litoměřic (vrch Sedlo). Fonobazanity byly popsány v. od Ústí n. Labem a od České Lípy.Limburgit - Nefelinový fonobazanit až bazanit


Barva: Černošedá až černá (alterované zelené nebo hnědé).
Textura: Mandlovcová, pórovitá.
Struktura: Porfyrická, základní hmota hyalinní.
Minerální / normativní složení: Světlé minerály: Obvykle nefelin normativní.
Tmavé minerály: Olivín, augit, vzácně amfibol.
Akcesorie: Magnetit, titan-magnetit.

Nefelínový fonobazanit až bazanit se sklovitou základní hmotou (hyalo-nefelínový bazanit až hyalo-nefelínový fonobazanit) je jemnozrnný až afanitický, vedle tmavých minerálů (olivínu a augitu, nebo jen augitu) obsahuje pouze sklo. Sklo zastupuje světlé minerály a má proměnlivé chemické složení.Časté jsou normativní živce a foidy (nefelin).

Porfyrické olivíny a augity jsou automorfně omezené, magmaticky korodované, někdy až kostrovité. Sklo základní hmoty bývá čiré, žlutavé, hnědé nebo červenohnědé. Pokud jsou v základní hmotě přítomny jemně zrnité kostrovité krystaly nebo zárodky tmavých minerálů bývá zabarveno hnědě.

Výskyt: Limburgity se vyskytují v Českém středohoří (v okolí Bíliny).
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz