Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Alkalickoživcový syenit s foidyPodíl tmavých minerálů v obj. %


Definice: V QAPF diagramu pole 6´; foidy (0-10% z živců a foidů), alkalické živce (albit, K- živce cca 100% živců). Při obsahu tmavých minerálů vyšším než 20% je vhodné používat předponu melano-.
Barva: Charakteristická růžová, světlé i tmavší odstíny.
Textura: Všesměrně zrnitá.
Zrnitost: Jemná až hrubě zrnitá.
Struktura: S typickými automorfně omezenými živci.
Minerální složení: Světlé minerály: Alkalické živce, foidy (viz definice).
Tmavé minerály: Alkalický amfibol (riebeckit, arfvedsonit, kaersutit, barkevikit) a alkalický pyroxen (egirín, egirinaugit).
Akcesorie Fayalit, fluorit, kryolit, zirkon, apatit, titanit, monazit, xenotim, allanit, magnetit, ilmenit.

Výskyt: Doprovázejí alkalickoživcové granity. Nalezneme je ve středním Norsku (larvikit, pulaskit), Švédsku, Grónsku, patří k nim i část rombových porfyrů.

Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz