Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Tefritický foidit

Bazanitický foidit
Poměrně velmi vzácná hornina. Její hlavní součástí jsou alkalické živce (anortoklas), z tmavých minerálů obsahuje alkalický amfibol, nebo alkalický pyroxen někdy i biotit, Plagioklas bývá zastoupen velmi vzácně.
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz