Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Syenit s foidy - LarvikitPodíl tmavých minerálů v obj. %


Definice: V QAPF diagramu spadá do oblasti 7´, cca 90% tvoří živce. V alkalickém živci je do 12% anortitu (anortoklas, kryptoperthit viz obr.), do 5 % mohou být přítomny foidy ( nefelin, sodalit, kankrinit).
Barva: Bílá, modrá, zelená.
Textura: Všesměrně zrnitá.
Zrnitost: Hornina hrubě až středně zrnitá.
Struktura: Porfyrická s mikrohypautomorfně zrnitou základní hmotou.
Minerální složení: Světlé minerály : Alkalické živce, foidy (viz definice).
Tmavé minerály: Ti-augit nebo diopsid, alkalický amfibol (barkevikit), olivín a opakní minerály, dále mohou obsahovat - černý Fe bohatý biotit.
Akcesorie: Apatit, zirkon.

Typické jsou živcové romboedry, žilné ekvivalenty byly označovány jako rombové porfyry (alkalickoživcové mikrosyenity až mikrosyenity s foidy).

Výskyt: Nejpestřeji jsou larvikity vyvinuty přímo v Larviku v blízkosti Oslo u fjordu Langesund v Norsku.

Praktické použití: Larvikity patřily v minulosti mezi často používané leštěné dekorační kameny: obkladové desky, náhrobní kameny i na pestré mozaiky. Byly dodávány pod komerčním názvem “labrador světlý a tmavý”.


Obr. 1 Porfyrická struktura s mikroxenomorfně zrnitou základní hmotou. Romboedry alkalického živce, lištovité plagioklasy, biotit, sodalit. Larvikit, Larvik, Norsko.
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz