Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Monzogabro


Alkalické živce tvoří 10-35% všech živců, plagioklas o bazicitě vyšší než 50% anortitové molekuly. Spadá do pole 9 QAPF diagramu. Obvykle vystupují spolu se syenity. Někdy se vyskytují v asociaci s metasomatickými horninami a rulami.


Výskyt: Vyskytují se Itálii v okolí Trenta, ve Švédsku, v širším okolí Oslo (Norsko), v Bulharsku.

Praktické využití: Nejčastěji se používají jako štěrk na silniční komunikace.
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz