Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Tefrit


Definice: Podle QAPF klasifikace efuzívní ekvivalent theralitu (oblast 14). Obsahuje plagioklasy (labradorit, bytownit; 90-100% z živců), alkalické živce (0-10% z živců) a foidy (nefelin, leucit, sodalit, haü yn, nosean, analcim; 10-60% z živců a foidů). Olivín může tvořit 0-10% objemu horniny, pokud je zastoupen významněji jde o bazanit.
Barva: Černošedá, tmavá.
Textura: Masivní, fluidální, pórovitá. Póry druhotně vyplňují zeolity.
Struktura: Porfyrická s trachytickou nebo sklovitou strukturou základní hmoty.
Minerální / normativní složení: Světlé minerály: Plagioklasy (andezit, labradorit, bytownit), alkalické živce (natronortoklas, sanidin), foidy (nefelin, leucit, sodalit, haü yn, nosean, analcim), natrolit.
Tmavé minerály: Olivín, augit, egirín-augit, egirín, diopsid, hnědý amfibol (barkevikit), biotit.
Akcesorie: Apatit, magnetit, titan-magnetit.

Tefrity i bazanity obsahují běžně více než 50 % tmavých minerálů. Tefrity se podle přítomného foidu dělí na variety: nefelínové, sodalitové a leucitové. Běžné bývají dva foidy. Nejčastěji se vyskytuje leucit - nefelínový tefrit.

Výskyt: V ČR se vyskytují v Českém středohoří, kde tvoří zhruba 20% všech vulkanitů. Zastoupeny jsou variety leucitové (cca 18%) a nefelínové (2%), ojediněle sodalitové. Tvoří vrcholovou část Ralska jv. od Mimoně, vystupují sz. a sv. od Ústí n. Labem a jv. od Benešova nad Ploučnicí.V Doupovských horách jsou vzácné. Leucitové tefrity byly popsány vjv. od Karlových Var. Nefelínovému tefritu odpovídá i část hornin tvořících Kunětickou horu u Pardubic.

Známé jsou leucitové tefrity z římské vulkanické oblasti (Vesuv, Monte Somma, Sabatunský vulkán apod.).

Praktické použití: Mají obdobné vlastnosti, a tím i použití, jako bazalty.


Nefelínový tefrit. Struktura porfyrická, vyrostlice tvoří nefelin. V základní hmotě jsou přítomny keříčkovité trsy egirín-augitu. České středohoří, Suletice u Malého Března.
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz