Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Melilitové horninyPodíl tmavých složek v obj. %


Definice: Melilitové horniny, které mají obsah melilitu vyšší než 10%, ale nižší než 90% jsou nazývány jako melilitové nefelínity, leucitity a pod. Obsah olivínu vyšší než 10% má být uváděn v názvu např. olivínový melilitit (termín melilitový bazalt není doporučen). Obdobně postupujeme i případě jiného tmavého minerálů s obsahem vyšším než 10%. Pokud obsah melilitu je nižší než 10% jde např. o nefelínit s melilitem.
Barva: Velmi tmavá, šedá, modrošedá.
Textura: Všesměrně zrnitá, páskovaná.
Zrnitost: Středně až hrubě zrnitá, kolísavá.
Struktura: Poikilitická, hypautomorfně zrnitá, variabilní.
Minerální složení: Podstatné minerály: Melilit, Ti-augit, egirín-augit, + olivín, +biotit, +monticellit.
Akcesorie: Magnetit, apatit, perovskit, melanit, plagioklas.


Dělí se na:
intruzívní melilitolity;

extruzívní melilitity.


Klasifikace melilitových hornin je založena na obsahu melilitu, olivínu a monoklinického pyroxenu. Odděleně jsou klasifikovány intruzívní a extruzívní melilitové horniny. Některé melilitové horniny mohou být označovány specifickými názvy:


Uncompahgrit - pyroxenový melilitolit

Uncompahgrit je plutonická, ultramafická hornina, klasifikace mimo QAPF diagram.

Na jejím minerální složení se podílí cca 70% melilitu, obvykle kolem 15% pyroxenu a 10% magnetitu. Zbývajících 5% připadá na akcesoricky zastoupené minerály: perovskit, apatit, melanit, kankrinit a řadu vzácnějších minerálů. Zrnitost uncompahgritu je proměnlivá a obvykle souvisí s proměnlivou velikostí zrna melilitu Ten může dosahovat velikosti až několika cm. Ve výbrusových preparátech je často poikilitický, uzavírá ostatní minerály.

Výskyt: Název podle pohoří Uncompahgre v Coloradu, USA. Na této lokalitě vystupuje spolu s ijolity a nefelínovými syenity.


Turjait

Bezživcová alkalická hornina složená cca 50% obj. z xenomorfně omezeného melilitu. Dále obsahuje nefelin, biotit, apatit a magnetit. Akcesoricky pak melanit, perovskit, a olivín. Ze sekundárních minerálů je přítomen kalcit a kankrinit.

Výskyt: Poloostrov Turja v j. části kolského poloostrova.
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz