Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Porfyrický alkalickoživcový mikrosyenit
(alkalický syenitový porfyr)


Poměrně velmi vzácná hornina. Její hlavní součástí jsou alkalické živce (anortoklas), z tmavých minerálů obsahuje alkalický amfibol, nebo alkalický pyroxen někdy i biotit, Plagioklas bývá zastoupen velmi vzácně.


Výskyt: Vystupují v masívech alkalickoživcových s a nefelínových syenitů v j. Norsku, v okolí Oslo, nebo na poloostrově Kola.
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz