Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Pikrit - porfyrický mikroperidotitPodíl tmavých složek v obj. %


Barva: Černozelená až zelenočerná.
Textura: Masivní, mandlovcová.
Zrnitost: Jemně zrnitá.
Struktura: Porfyrická s mikrokrystalickou až kryptokrystalickou základní hmotou.
Minerální složení: Tmavé minerály: Průměrně obsahují: olivín (až 50-65 %), dále pyroxen (augit 10-15%), amfibol (0-12%), vzácněji biotit (0-6%) + základní hmota (15-22%).
Akcesorie: Apatit+opakní minerály (2%).
Porfyrické vyrostlice: Porfyrické vyrostlice tvoří olivín, vzácněji augit. Tyto jsou obklopené mikrohypautomorfně zrnitou základní hmotou složenou z chloritu, drobných zrnek pyroxenu a přeměněných olivínů.

Pikrity tvoří pravé i ložní žíly.


Výskyt: V ČR vystupují spolu s těšínity v Podbeskydí (např. Staříč z. od Frýdku, Nový Jičín, Lhota sz. od Českého Těšína), dále jsou jejich ojedinělé výskyty známy z Podkrkonošské pahorkatiny (Loužnice a Radčice u Železného Brodu), z Barrandienu, kde se objevují v asociaci s bazalty (paleobazalty - diabasy).
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz