Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Monzodiorit s foidy

Rongstockit


Barva: Světle šedá, až tmavě šedá.
Textura: Všesměrně zrnitá.
Zrnitost: Jemně až hrubě zrnitá.
Struktura: Stejnoměrně zrnitá, poměrně nízký stupeň omezení součástek.

Ronstokit se nejvíce blíží monzodioritu s foidy až foidovému monzodioritu. V porovnání s essexitem obsahuje kyselejší, obvykle zonální plagioklas (oligoklas, častěji andezín), který převládá na draselným živcem. Z foidů obsahuje nefelin, dále kankrinit, z tmavých minerálů je hojný augit, biotit a amfibol. Z akcesorických minerálů apatit, opakní minerály a velmi hojný je titanit. Ve srovnání s essexity má i mnohem nižší obsah foidů.

Výskyt: Jeho typovou lokalitou jsou Roztoky nad. Labem v Českém středohoří, kde tvoří peň v průměru 600m. Byl popsán i z Kanady.
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz