Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Ryodacit


Definice: V QAPF klasifikačním diagramu vulkanitů odpovídá poli 3b (vulkanický ekvivalent monzogranitu).
Barva:

Bílá, šedá, růžová, červená, zelená.

Textura: Masivní, pórovitá, proudová, mandlovcová.
Struktura: Porfyrická, základní hmota mikrokrystalická, hemikrystalická, hyalinní, devitrifikovaná.
Minerální/ normativní složení: Obsahuje plagioklas (oligoklas, andezín) (mezi 50-65% z živců), alkalické živce, křemenem, biotit a amfibol (někdy pyroxen).


Hornina velmi jemnozrnná až celistvá v níž jsou makroskopicky patrné pouze porfyrické vyrostlice.

Výskyt: Spolu s ryolity a andezity. Rozšířené jsou ve SR, kde vystupují v okolí Lesné u Michalovců na východním Slovensku, dále v okolí Merníka u Vranova nad Toplou a žíly ryodacitů byly popsány z dolů u Banské Štiavnice. V ČR se jim nejvíce blíží hornina od z lomu Rumchalpy j. od Kumburského Újezda (u Nové Paky).
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz