Přechodné stavby

Sloupcovitá zrna amfibolu v sobě uzavírají zrna křemene, jedná se tak zároveň o stavbu poikilitickou. Okolní hmota je tvořena křemenem a plagioklasem, který nad amfibolem převládá. Fotografováno v amfibolitu.
nematogranoblastická stavba
Sloupcovitá zrna amfibolu v sobě uzavírají zrna křemene a plagioklasu, jedná se tak zároveň o stavbu poikilitickou, okolní hmota je tvořena zrny křemene a plagioklasu. Fotografováno v amfibolitu.
granonematoblastická stavba
Lupínky biotitu převládají nad zrny křemene a živce. Tato granolepidoblastická stavba je focená z výbrusu svoru.
granolepidoblastická stavba
Zrna křemene a plagioklasu v rule převládají nad lupínky muskovitu a biotitu.
lepidogranoblastická stavba
Vláknitá zrna amfibolu v amfibolitu tvořící fibroblastickou stavbu jsou obklopena zrny křemene a plagioklasu.
fibrogranoblastická stavba