jeden nikol zkřížené nikoly
 
Sloupcovitá zrna amfibolu v sobě uzavírají zrna křemene a plagioklasu, jedná se tak zároveň o stavbu poikilitickou, okolní hmota je tvořena zrny křemene a plagioklasu. Fotografováno v amfibolitu.