jeden nikol zkřížené nikoly
 
Sloupcovitá zrna amfibolu v sobě uzavírají zrna křemene, jedná se tak zároveň o stavbu poikilitickou. Okolníí hmota je tvořena křemenem a plagioklasem. Fotografováno v amfibolitu.