jeden nikol zkřížené nikoly
 
Lupínky biotitu převládají nad zrny křemene a živce. Tato granolepidoblastická stavba je focená z výbrusu svoru.