jeden nikol zkřížené nikoly
 
Vláknitá zrna amfibolu v amfibolitu tvořící fibroblastickou stavbu jsou obklopena zrny křemene a plagioklasu.