Technolitology


Úvodní informace o technolitologii jsou prezentovány v učebních textech


Technolithology - text

Study of historical mortars and plasters - text

Study of historical mortars and plasters - presentation

Roman cements - text

Roman cements - presentation

Thaumasite - text

Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz