Plán a stav řešení


2000

   Nákup a instalace hardware
   Konfigurace serveru
   Vytvoření 1. části pilotního projektu "Poznávání hornin" - Magmatické horniny
 
2003

   Rozvoj informací o technolitologii
   Práce na projektu elektronické verze "Horninotvorných minerálů"
   Práce na projektu "Poznávání hornin"
 
2004 - 2005

   Designová úprava
   Vytvoření učebních textů pro technolitologii

Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz