Stavby podle vztahu krystalizace a deformace

Porfyroblast plagioklasu s drobnými inkluzemi slíd a křemene, destičkovité agregáty slíd jsou orientovaně uspořádány v základní hmotě horniny (zvětšeno 8krát) zdroj: Yardley B.W.D at all (1989):Atlas of metamorphic rock and their textures, Longman Scientific & Technical
pretektonická stavba
Porfyroblasty granátu byly v průběhu působení tlaku rotovány, což je zvýrazněno přítomností grafitového pigmentu v hornině a jednotlivými zrny křemene, která jsou rovněž uspořádána ve směru spirály.Základní hmotu tvoří zrna křemene a klacitu (zvětšeno 14krát) zdroj: Yardley B.W.D at all (1989):Atlas of metamorphic rock and their textures, Longman Scientific & Technical
syntektonická stavba
Porfyroblasty staurolitu narušují původní ráz granolepidoblastické stavby svoru
posttektonická stavba