jeden nikol zkřížené nikoly
 
Porfyroblasty granátu byly v průběhu působení tlaku rotovány, což je zvýrazněno přítomností grafitového pigmentu v hornině a jednotlivými zrny křemene, která jsou rovněž uspořádána ve směru spirály. Základní hmotu tvoří zrna křemene a klacitu (zvětšeno v jednom nikolu 5krát, ve zkřížených 14krát) zdroj: Yardley B.W.D at all (1989):Atlas of metamorphic rock and their textures, Longman Scientific & Technical