jeden nikol zkřížené nikoly
 
Porfyroblasty staurolitu narušují původní ráz granolepidoblastické stavby svoru