Reliktní stavba

Reliktně zachovaná zrna křemene v základní tkáni s počínající rekrystalizací
blastopsamitická stavba
Reliktně zachovaná zrna křemene v základní tkáni s pokročilou rekrystalizací
blastopsamitická stavba