jeden nikol zkřížené nikoly
 
Reliktně zachovaná zrna křemene v základní tkáni s počínající rekrystalizací