jeden nikol zkřížené nikoly
 
Rekliktně zachovaná zrna křemene v základní tkáni s pokročilou rekrystalizací