Fibroblastická stavba

Fibroblastická stavba je stavba vyskytující se u hornin, mezi jejichž stavební prvky patří vláknité minerály. Na snímku je detail vláknitého sillimanitu v rule.
fibroblastická stavba
Vlákna aktinolitu vytvářející fibroblastickou strukturu v aktinolitové břidlici.
fibroblastická stavba
Fibroblastická stavba v amfibolitu je tvořena vlákny amfibolu.
fibroblastická stavba