jeden nikol zkřížené nikoly
 
Vlákna aktinolitu vytvářející fibroblastickou strukturu v aktinolitové břidlici.