jeden nikol zkřížené nikoly
 
Fibroblastická stavba je stavba vyskytující se u hornin, mezi jejichž stavební prvky patří vláknité minerály. Na snímku je detail vláknitého sillimanitu v rule.