Lepidoblastické stavby

Stavba tvořená pouze lupenitými agregáty muskovitu. Fotografováno ve fylitu.
lepidoblastická stavba
Stavba tvořená pouze lupenitými agregáty muskovitu. Fotografováno ve svoru.
lepidoblastická stavba
Stavba tvořená pouze lupenitými agregáty biotitu. Fotografováno v rule.
lepidoblastická stavba
Stavba tvořená pouze lupenitými agregáty muskovitu. Fotografováno ve fylitu.
lepidoblastická stavba