jeden nikol zkřížené nikoly
 
Stavba tvořená pouze lupenitými agregáty muskovitu. Fotografováno ve fylitu.