jeden nikol zkřížené nikoly
 
Stavba tvořená pouze lupenitými agregáty biotitu. Fotografováno v rule.