Řešitelé


Miroslava Gregerová
Doc., RNDr., CSc.
Katedra mineralogie, petrologie a geochemie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova universita, Brno
Tel.:   +420-5-41129228
Fax:   +420-5-41129228

mirka@sci.muni.cz
http://petrol.sci.muni.cz
http://www.muni.cz
 
Pavel Pospíšil

RNDr.
Ústav geotechniky
Fakulta stavební
Vysoké učení technické v Brně
Tel.:   +420-5-41147232
Fax:   +420-5-41147237

pospisil.p@fce.vutbr.cz
http://geotech.fce.vutbr.cz
http://www.fce.vutbr.cz

 
Miloš Suk

Prof., RNDr., DrSc.
Katedra mineralogie, petrologie a geochemie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova universita, Brno
Tel.:   +420-5-41129225

bela@sci.muni.cz
http://petrol.sci.muni.cz
http://www.muni.cz


Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz