References


Gregerová M., Vlček R. (1994): Petrografická a geochemická charakteristika malt a omítek kostela sv. Petra a Pavla v Brně.- Geol. Výzk. Mor. Slez. V r. 1993, 104-105. Brno.

Hošek J., Muk J. (1990): Omítky historických staveb.- SPN, 143 str. Praha.

Šujanová O. (1981): Povrchové úpravy pamiatkovych objektov.- Sborník ze semináře SÚPSOP.
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz