Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
KimberlitPodíl tmavých minerálů v obj. %


Charakteristika: Ultramafická hornina, převážně brekciovitého vzhledu, která se velmi podobá porfyrickým mikroperidotitům. Minerály kimberlitů jsou často velké xenomorfně omezené (porfyrické vyrostlice tvoří až megakrystaly).
Barva: Proměnlivá, černá, modrá, tmavě zelená.
Textura: Nejčastěji brekciovitá.
Zrnitost: Velkozrnná, variabilní.
Struktura: Porfyrická, základní hmota alterovaná, struktura místy smyčková.
Minerální složení: Tmavé minerály: Základní minerální asociaci tvoří olivín + flogopit, spolu s nimi se může vyskytovat diopsid, bronzit a granát (pyrop, často s širokým kelyfitickým lemem).
Akcesorie: Diamant, ilmenit, apatit, chromspinelid, magnetit, perovskit.
Sekundární minerály: Antigorit, chrysotil, chlorit, karbonát.Obr. 1 Kimberlit. Olivín, pyroxen, flogopit, chlorit. Jakutsko.


Základní minerál je olivín (často alterovaný), který je doprovázen flogopitem (nebo Mg-biotitem). Kimberlity s obsahy slídových minerálů vyššími než 50% jsou považovány za autometamorfované.

Základní hmota vporfyrických varietách je silně přeměněná, složená ze sekundárních minerálů serpentinu a kalcitu a chloritu.

Kimberlity tvoří komínové brekcie nebo žíly. Pro kimberlity je charakteristická přítomnost xenolitů vysoce metamorfovaných hornin, ultrabazických a eklogitů, původem ze spodní části kůry nebo ze svrchního pláště, z hloubek cca 150-200km. Původ z velkých hloubek potvrzuje i přítomnost minerálů vznikajících za vysokých tlaků zejména diamantu.

Výskyt: Vyskytují se v Kimberley v j. Africe a např. v oblasti Jakutska. V ČR jsou známy z Českého středohoří u Měrunic (kóta Bota).

Praktické využití: Kimberlity jsou stále vyhledávanými horninami, jsou mateřskou horninou diamantů, které se nejčastěji využívají ve šperkařství.
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz