Rekrystalizační stavby – podle převládajícího omezení minerálů

Automorfně omezené zrno granátu v chiastolitické břidlici. Ostatní minerály na snímku jsou převážne chiastolit, muskovit a křemen.
automorfní omezení zrn
Hypautomorfně omezené zrno turmalínu v rule.
hypautomorfní omezení zrn
Xenomorfně omezená zrna křemene v rule.
xenomorfní omezení zrn