(zpět na úvod)
Klasifikace staveb
metamorfovaných hornin


POLYSCHEMATICKÉ STAVBY

stromatit
flebit
merismit
oftalmit
ptygmatit
anatexit (nebulit)