(zpět na úvod)
Klasifikace staveb
metamorfovaných horninRELIKTNÍ STAVBY

blastopsamitická


REKRYSTALIZAČNÍ STAVBY

 • podle převládajícího tvaru minerálů

 • granoblastická
  lepidoblastická
  nematoblastická
  fibroblastická
  přechodné
  šachovnicový albit
  smyčkovitá
  mřížovitá
  diablastická

 • podle převládajícího omezení minerálů

 • autoblastická
  hypautoblastická
  xenoblastická

 • podle relativní velikosti zrna

 • homeoblastická
  porfyroblastická


  KATAKLASTICKÉ STAVBY

  plastická deformace
  drcení
  maltovitá stavba
  porfyroklastická stavba
  ultramylonitová stavba


  POPISNÉ DĚLENÍ STAVEB

  všesměrná
  plošně paralelní
  lineárně paralelní
  okatá
  skvrnitá
  páskovaná
  plástevnatá
  uzlíkatá
  plodová
  stébelnatá


  PODLE VZTAHU MINERALU

  atolová
  kelyfitická


  PODLE VZTAHU KRYSTALIZACE A DEFORMACE

  pretektonická
  syntektonická
  posttektonická


  PODLE GEOLOGICKÉ POZICE (místa vzniku)

  tranzitní
  naložené
  vzniklé na místě (in situ)